in

Letland

Webcams Letland
Webcams Letland

De Republiek Letland is een land in Noordoost-Europa en een van de Baltische landen aan de Oostzee. Het heeft enkele mooie webcams.

=== Latvijas Dabas fonds pateicas visiem ziedotājiem, ar kuru palīdzību varam nodrošināt putnu tiešraides! Ziedot tiešraižu atbalstam var šeit: https://ldf.lv/lv/atbalsti-ldf​​ vai ar Mobilly! https://mobilly.lv/ziedojumi/#/​​ ===
ENG below //
Ligzda atrodas Zemgales rietumu malā. Tā ir atrasta 2018. gadā.
Ligzda ir būvēta eglē 17 metru augstumā, stabilā trīs žuburu žāklē. Pēc novietojuma tā ir vērtējama kā tipiska mazo ērgļu ligzda – aptuveni puse no visām mazo ērgļu ligzdām Latvijā atrodas eglēs, un liela daļa no tām ir būvēta šādās vietās, kur stumbra lūzuma vietā zari ir izveidojuši vairākas jaunas galotnes. Spriežot pēc ligzdas izmēriem un materiāla stāvokļa, ligzda bija vismaz piecus gadus veca.
Pēdējo četru gadu laikā ērgļu pāris Anna un Andris sekmīgi izaudzināja ik gadus pa mazulim.
Kameras sistēmu pie šīs ligzdas izvietoja Jānis Ķuze un Jānis Rudzītis. Paldies par atbalstu Jānim Kažotniekam un Renātei Kviesei!
Tiešraides kameras darbību pie mazā ērgļa ligzdas nodrošina Latvijas Dabas fonds, sākotnēji projekta "Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā" (LIFE AQPOM) ietvaros, kuru finansiāli atbalstīja Eiropas Komisijas LIFE+ programma un līdzfinansēja Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija.
Forums latviešu valodā: https://forums.dabasdati.lv/viewtopic.php?f=34&t=4320
ENG ----
The nest is situated in the western end of Zemgale. It was found in 2018.
The nest is built in a spruce at a height of 17 metres, on a stable three-pronged branch. In terms of location, it can be assessed as a typical Lesser Spotted Eagle's nest – about half of all Lesser Spotted Eagle's nests in Latvia are located in spruces, and a large part of them is built in the places, where the branches have formed several new tops at the trunk fracture. Judging by the size of the nest and the condition of the material, the nest is at least five years old.
In 2019, the nest delighted the audience with a harmonious nesting – a couple of eagles, Anna and Andris, raised one nestling, who grew calmly, in conditions of abundance of food and fledged successfully.
The camera system at this nest was installed by Jānis Ķuze and Jānis Rudzītis. Thanks for support to Jānis Kažotnieks and Renāte Kviese!
The operation of the live camera at the Lesser Spotted Eagle’s nest is provided by the Latvian Fund for Nature within the project "Ensuring the Protection of the Lesser Spotted Eagle in Latvia" (LIFE AQPOM), financially supported by the European Commission's LIFE+ program and co-financed by the Latvian Environmental Protection Fund.
Discussion forum in ENG: https://www.looduskalender.ee/forum/viewtopic.php?t=1099

=== Latvijas Dabas fonds pateicas visiem ziedotājiem, ar kuru palīdzību varam nodrošināt putnu tiešraides! Ziedot tiešraižu atbalstam var šeit: https://ldf.lv/lv/atbalsti-ldf​​ vai ar Mobilly! https://mobilly.lv/ziedojumi/#/​​ ===

ENG below //

Ligzda atrodas Zemgales rietumu malā. Tā ir atrasta 2018. gadā.

Ligzda ir būvēta eglē 17 metru augstumā, stabilā trīs žuburu žāklē. Pēc novietojuma tā ir vērtējama kā tipiska mazo ērgļu ligzda – aptuveni puse no visām mazo ērgļu ligzdām Latvijā atrodas eglēs, un liela daļa no tām ir būvēta šādās vietās, kur stumbra lūzuma vietā zari ir izveidojuši vairākas jaunas galotnes. Spriežot pēc ligzdas izmēriem un materiāla stāvokļa, ligzda bija vismaz piecus gadus veca.

Pēdējo četru gadu laikā ērgļu pāris Anna un Andris sekmīgi izaudzināja ik gadus pa mazulim.

Kameras sistēmu pie šīs ligzdas izvietoja Jānis Ķuze un Jānis Rudzītis. Paldies par atbalstu Jānim Kažotniekam un Renātei Kviesei!

Tiešraides kameras darbību pie mazā ērgļa ligzdas nodrošina Latvijas Dabas fonds, sākotnēji projekta "Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā" (LIFE AQPOM) ietvaros, kuru finansiāli atbalstīja Eiropas Komisijas LIFE+ programma un līdzfinansēja Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija.

Forums latviešu valodā: https://forums.dabasdati.lv/viewtopic.php?f=34&t=4320

ENG ----

The nest is situated in the western end of Zemgale. It was found in 2018.

The nest is built in a spruce at a height of 17 metres, on a stable three-pronged branch. In terms of location, it can be assessed as a typical Lesser Spotted Eagle's nest – about half of all Lesser Spotted Eagle's nests in Latvia are located in spruces, and a large part of them is built in the places, where the branches have formed several new tops at the trunk fracture. Judging by the size of the nest and the condition of the material, the nest is at least five years old.

In 2019, the nest delighted the audience with a harmonious nesting – a couple of eagles, Anna and Andris, raised one nestling, who grew calmly, in conditions of abundance of food and fledged successfully.

The camera system at this nest was installed by Jānis Ķuze and Jānis Rudzītis. Thanks for support to Jānis Kažotnieks and Renāte Kviese!

The operation of the live camera at the Lesser Spotted Eagle’s nest is provided by the Latvian Fund for Nature within the project "Ensuring the Protection of the Lesser Spotted Eagle in Latvia" (LIFE AQPOM), financially supported by the European Commission's LIFE+ program and co-financed by the Latvian Environmental Protection Fund.

Discussion forum in ENG: https://www.looduskalender.ee/forum/viewtopic.php?t=1099

498 0

YouTube Video UExtNHNna3V5RDZ6dkhwOFJKXzlHY1NPV250MUpkMHZBWi41NkI0NEY2RDEwNTU3Q0M2

Mazais ērglis (Clanga pomarina), ligzda eglē // Lesser spotted eagle in spruce, Zemgale, Latvia

Webcam Portal 23 maart 2023 13:00

Webcams Malta

Malta

Webcams Kroatië

Kroatië